Fondurile de investiții sociale

Un fond de investiții sociale (SIF, sau Social Investment Fund în engleză) este un tip special de vehicul de investiții care are ca obiectiv principal generarea de impact social sau de mediu pozitiv, în paralel cu obținerea unui randament financiar. Aceste fonduri sunt adesea create pentru a aborda sau soluționa probleme sociale sau de mediu, precum sărăcia, accesul la educație, dezvoltarea comunităților rurale, reducerea emisiilor de carbon și multe altele.

Iată câteva caracteristici și aspecte cheie legate de fondurile de investiții sociale:

 1. Obiectivul social sau de mediu: Scopul principal al fondurilor de investiții sociale este de a genera un impact social sau de mediu pozitiv. Acesta poate varia de la îmbunătățirea calității vieții pentru comunități defavorizate la susținerea inovării ecologice. Obiectivul principal este să aducă o schimbare pozitivă în lume, cum ar fi reducerea sărăciei, susținerea educației, promovarea energiei regenerabile sau conservarea resurselor naturale.
 2. Randament financiar: În ciuda obiectivului lor social sau de mediu, fondurile de investiții sociale își propun, de obicei, să obțină un randament financiar, astfel încât să poată atrage capitalul investitorilor. În timp ce obținerea de profituri financiare este importantă, fondurile de investiții sociale sunt evaluate și după măsura în care reușesc să aducă un impact social sau de mediu pozitiv. Aceasta poate include metrici precum numărul de locuri de muncă create, reducerea emisiilor de carbon sau îmbunătățirea calității vieții comunităților.
 3. Diversitatea investițiilor: Aceste fonduri pot investi într-o gamă variată de activități și proiecte, inclusiv microfinanțare, energii regenerabile, economie socială, proiecte de infrastructură durabilă, ONG-uri și multe altele.
 4. Monitorizarea și măsurarea impactului: Un aspect crucial al fondurilor de investiții sociale este monitorizarea și măsurarea impactului social sau de mediu al investițiilor lor. Aceasta ajută la asigurarea că obiectivele lor sunt atinse și la raportarea rezultatelor investitorilor și stakeholderilor.
 5. Investitori: Fondurile de investiții sociale pot atrage capital de la o varietate de investitori, inclusiv instituții de caritate, fundații, investitori individuali și chiar instituții financiare mari interesate de responsabilitatea socială.
 6. Reglementare și cerințe: În unele jurisdicții, fondurile de investiții sociale pot fi supuse unor cerințe și reglementări specifice pentru a asigura transparența și conformitatea cu obiectivele sociale sau de mediu.
 7. Exemple de fonduri de investiții sociale: Fondurile de microfinanțare, fondurile de investiții în energii regenerabile, fondurile de investiții în comunități, fondurile de investiții în economia socială și fondurile de impact social sunt exemple de tipuri de fonduri care pot intra în această categorie.

Economia socială reprezintă o abordare economică care pune accentul pe obiective sociale și de mediu, în paralel cu obiectivele financiare. În esență, economia socială se axează pe generarea de impact social sau de mediu pozitiv, în timp ce generează și profituri financiare, dar nu neapărat în primul rând. Aceasta se caracterizează prin aplicarea unor principii și valori etice în activitățile economice, cu scopul de a contribui la bunăstarea societății în ansamblu.

Iată câteva aspecte-cheie legate de economia socială:

 1. Scop social: În economia socială, accentul principal este pus pe rezolvarea problemelor sociale și de mediu. Aceasta poate implica îmbunătățirea calității vieții comunităților, susținerea grupurilor defavorizate sau protecția mediului înconjurător.
 2. Participare comunitară: Economia socială promovează adesea participarea activă a comunităților și a membrilor în luarea deciziilor și în dezvoltarea proiectelor și inițiativelor sociale și economice.
 3. Echitate: Economia socială promovează principiul echității, asigurând distribuirea echitabilă a resurselor și beneficiilor.
 4. Proprietate colectivă sau nonprofit: În economia socială, organizațiile și întreprinderile pot fi deținute colectiv, nonprofit sau să aibă structuri de proprietate care să permită redistribuirea beneficiilor în scopuri sociale sau comunitare.
 5. Etica și responsabilitate socială: Organizațiile și întreprinderile din economia socială se angajează să respecte standarde etice și să aibă grijă de impactul social și de mediu al activităților lor. Ele pot avea angajamente de responsabilitate socială corporativă puternice.
 6. Diversitate: Economia socială poate include o gamă largă de organizații, cum ar fi cooperative, organizații non-guvernamentale (ONG-uri), întreprinderi sociale, fundații, comunități, și multe altele.

Exemple de organizații sau activități care se încadrează în economia socială includ cooperative agricole, bănci sociale, întreprinderi sociale care angajează persoane defavorizate, organizații nonprofit care oferă servicii comunității sau organizații care se angajează în conservarea mediului înconjurător.

Grameen Bank este o instituție financiară din Bangladesh care a fost fondată de economistul și antreprenorul social Muhammad Yunus în anul 1983. Scopul principal al băncii este să ofere împrumuturi și servicii financiare săracilor din mediul rural, cu accent deosebit pe femei. Grameen Bank este recunoscută ca o instituție pionieră în domeniul microfinanțelor, deoarece a dezvoltat și implementat un model unic de creditare și asistență pentru persoanele care nu au acces la instituții financiare tradiționale.

Iată câteva aspecte cheie legate de Grameen Bank:

 1. Model de creditare bazat pe încredere: Grameen Bank folosește un model de creditare bazat pe încredere și responsabilitate socială. Membrii comunității se unesc în grupuri mici și primesc împrumuturi fără a prezenta garanții sau active colaterale. Aceștia răspund colectiv pentru rambursarea împrumuturilor lor.
 2. Focalizare pe femei: Un aspect distinctiv al Grameen Bank este accentul său pe împrumuturile acordate femeilor. Se crede că sprijinirea femeilor în obținerea accesului la servicii financiare contribuie la îmbunătățirea sănătății, educației și dezvoltării economice a familiilor și a comunităților.
 3. Dobânzi mici: Grameen Bank oferă împrumuturi la dobânzi reduse, ceea ce face împrumuturile mai accesibile pentru săraci. Dobânzile sunt, de obicei, mai mici decât cele percepute de băncile tradiționale.
 4. Grupuri de auto-ajutor: Membrii Grameen Bank se întâlnesc regulat pentru a discuta probleme financiare și sociale și pentru a oferi sprijin reciproc. Aceste grupuri au ca scop sprijinirea membrilor în rambursarea împrumuturilor și îmbunătățirea situației lor economice.
 5. Impact social: În plus de aspectele financiare, Grameen Bank a avut un impact semnificativ asupra sănătății, educației și dezvoltării generale a comunităților din Bangladesh. Aceasta a contribuit la creșterea nivelului de trai al numeroaselor familii sărace.

Grameen Bank a fost recunoscută pentru contribuția sa la dezvoltarea microfinanțelor și a primit Premiul Nobel pentru Pace în anul 2006, care i-a fost acordat lui Muhammad Yunus. Modelul său a servit drept sursă de inspirație pentru numeroase alte instituții de microfinanțare din întreaga lume, iar conceptele sale au fost adaptate și aplicate în diverse contexte pentru a combate sărăcia și a promova dezvoltarea economică în comunități defavorizate.

Tranziția de la „greed is good” (lacomia este bună) la „time is life, not money” (timpul este viață, nu bani) reflectă o schimbare semnificativă în perspectiva socială și valorile societății. Cele două citate provin din contexte culturale și economice diferite:

 1. „Greed is good” este o replică celebră din filmul „Wall Street” (1987), rostită de personajul fictiv Gordon Gekko, jucat de Michael Douglas. Această replică simbolizează ethosul anilor ’80, caracterizat de capitalismul de avuție, creșterea economică exuberantă și preocuparea principală pentru profit și avuție personală.
 2. „Time is life, not money” subliniază o schimbare mai recentă în perspectivă, care acordă prioritate calității vieții și timpului personal față de ambițiile financiare exagerate. Această perspectivă pune accentul pe echilibrul între viața profesională și viața personală, bunăstarea mentală și relațiile interumane.

Această evoluție poate fi observată într-o serie de schimbări culturale și economice:

 • Crizele economice, precum criza financiară din 2008, au generat un scepticism crescut față de motivele exclusiv profitabile ale unor instituții financiare.
 • Oamenii au devenit mai conștienți de impactul social și de mediu al acțiunilor lor, ceea ce a dus la creșterea investițiilor responsabile și a interesului pentru sustenabilitate.
 • Oamenii au învățat din propriile experiențe că sănătatea și relațiile personale sunt mai importante decât cariera și câștigurile financiare.
 • Tehnologiile moderne și schimbările în modul în care lucrăm au pus mai mult accent pe flexibilitate, lucru la distanță și gestionarea timpului liber.

În concluzie, această tranziție de la „greed is good” la „time is life, not money” reflectă o evoluție a valorilor și a perspectivelor societății, cu accent pe echilibrul și bunăstarea personală, precum și pe responsabilitatea socială și de mediu. Este important de menționat că această tranziție nu este uniformă și că există în continuare variabilitate în privința valorilor și priorităților individuale.

Spune-ne cum te putem ajuta în procesul de fundraising!

Ia legătura cu noi si solicită o sesiune de consultanță gratuită de 30 de minute pentru a afla mai multe despre procesul de finanțare.

Distribuie pe:
Iulius Dumitru
Iulius Dumitru
Iulius Dumitru are peste 25 de ani de experiență în domeniile financiar-bancar, consultanță financiară, strategie și corporate finance. A coordonat proiecte relevante de private-equity, banking, fuziuni și achiziții, creșterea valorii companiilor și pregătirea acestora pentru următorul stadiu de dezvoltare. Coaching financiar/mentoring pentru companii aflate în acceleratorul de afaceri Temis Innovation, Besançon, Franța. Manager general al parcului industrial Bistrița, poziție din care a coordonat și supervizat întreaga activitate. Foarte buna cunoaștere a mediului de afaceri local, fiind inițiatorul înființării incubatorului/acceleratorului de afaceri Bistrița. Relații foarte bune de colaborare atât cu companiile mari, dar și cu cele mici și mijlocii din regiune. Interim CEO și interim CFO pentru companii care se pregătesc pentru o nouă rundă de finanțare sau pentru vânzare. Acum are în față o nouă provocare, să crească platforma de experți independenți IDEAS până când va ajunge suficient de mare încât sa-i ocupe tot timpul!

Articole similare

Resursă premium doar pentru tine

Piramida de finanțare

© IDEAS Inspiring Network